Prisluhnite branju odlomkov zmagovalnih del natečaja Pionirskega doma!Na literarnem natečaju Bodi pisatelj 2020 so sodelovali osnovnošolci in osnovnošolke z literarnimi prispevki v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku ter srednješolci in srednješolke s prispevki v angleškem, nemškem in italijanskem jeziku.

V slovenskem jeziku so pisali mladi iz kar 59-ih osnovnih šol iz celotne Slovenije. V tujih jezikih pa so pisali osnovnošolci tretje triade ter dijaki in dijakinje. V letošnjem letu je na razpis prispelo 119 tujejezičnih del. Letos je v angleškem, nemškem in italijanskem jeziku pisalo 71 osnovnošolcev in kar 48 dijakov ter dijakinj.

Projekt je nastal v organizaciji Pionirskega doma, ki je ena od vodilnih ustanov na področju izvenšolskega preživljanja prostega časa otrok, mladine in odraslih. V nekaj desetletjih je bilo v njegove različne programe ustvarjanja in izobraževanja vključenih skoraj sto tisoč otrok in mladostnikov.