BREŽICE

Organizira Knjižnica Brežice

7. junij 2024

ZAČETEK AKCIJE ›KNJIGA, KI ME JE PREMAKNILA – NA PREŽI ZA DOBRIMI KNJIGAMI, PRAVIMI BESEDAMI IN ZGODBAMI

Enkrat tedensko bodo organizatorji na družbenih omrežjih objavili portret domoznanskega ustvarjalca (pesnika, pisatelja, ilustratorja) z zapisom njegovih odgovorov na 5 oziroma 6 vprašanj, ki se navezujejo na knjige oziroma branje. Vprašanja boda za vse enaka. Če bo odziv ustvarjalcev dober, zaključek objav načrtujejo z iztekom avgusta, drugače prej. Tovrstno akcijo bodo v okviru literarnega festivala Slovenski dnevi knjige izvedli že tretjič. Leta 2021 so k sodelovanju povabili svoje zunanje sodelavce, lani šolske knjižničarje in knjižničarke iz domače občine, s katerimi soustvarjajo bibliopedagoške dejavnosti, letos pa bodo to domoznanski avtorji.

 

www.knjiznica-brezice.si