O spominski knjigi in spominih Pionirskega doma

Pionirski dom je ob svoji petdesetletnici letnici izdal Spominsko knjigo. V njej so zbrani spomini številnih tečajnikov in tečajnic, ki so Pionirski dom obiskovali. V spominski knjigi sogovorniki berejo tudi o pedagogu Kajetanu Koviču. Na pogovoru Andreja Hočevar, Saša Pavček in Viktorija Potočnik tematizirajo pomen tradicije, zapisovanja spominov in medgeneracijskega sodelovanja. Vabljeni k ogledu!

Posnetek pride kmalu.

Projekt je nastal v organizaciji Pionirskega doma, ki je ena od vodilnih ustanov na področju izvenšolskega preživljanja prostega časa otrok, mladine in odraslih. V nekaj desetletjih je bilo v njegove različne programe ustvarjanja in izobraževanja vključenih skoraj sto tisoč otrok in mladostnikov.