BERTA BOJETU: FILIO NI DOMA – STOTA KNJIGA V ZBIRKI STO SLOVANSKIH ROMANOV

Date: 7. 6. 2024
Time: 12.00 - 13.00
7.6.2024

12.00–13.30

STOTA KNJIGA V ZBIRKI STO SLOVANSKIH ROMANOV: BERTA BOJETU-BOETA: FILIO NI DOMA 

Prireditelj: Forum slovanskih kultur

Sodelujejo: Gojko Božović, dr. Klemen Jelinčič Boeta in dr. Namita Subiotto

Povezuje: dr. Varja Balžalorsky Antić

 

Zbirka Sto slovanskih romanov je mednarodni projekt prevajanja izbranih proznih del slovanskih književnosti, ki poteka pod okriljem Foruma slovanskih kultur že več kot d esetletje in pol. Letos je v zbirki, ki izhaja v sedmih državah, izšla 100. knjiga – roman Berte BojetuBoeta Filio ni doma. Z gosti: srbskim založnikom Gojkom Božovićem, izdajateljem zbirke Sto slovanskih romanov, prevajalko in profesorico slavistike dr. Namito Subiotto in  zgodovinarjem in prevajalcem Klemnom Jelinčičem Boeto bomo osvetlili pomen tega projekta za slovanske literarne stike in izmenjave, vlogi in pomenu prevajanja, spregovorili o njegovi prihodnosti, predvsem pa se bomo posvetili romanu Filio ni doma Berte Bojetu – kako se bere danes, več kot tri desetletja po nastanku, in kako zveni in odmeva v aktualnem srbskem prevodu.