Branje Ženskega odbora Slovenskega centra PEN – Mira

Date: 16. 6. 2021
Time: 0.00 - 0.00
16.06.2021

Literarno dogajanje otvoritvenega dne bomo zaključili z branji članic Ženskega odbora Slovenskega centra PEN – Mira.

Sodelujoče avtorice: Gabriela Babnik, Dragica Čarna (v interpretaciji Zvezdane Mlakar), Miriam Drev, Meta Kušar, Vesna Mikolič, Veronika Simoniti.

Mira se zavzema za intenzivnejšo prisotnost žensk – literarnih ustvarjalk, intelektualk in publicistk v slovenskem javnem prostoru, povečanje njihovega ugleda in zastopanosti v različnih javnih institucijah in na javnih srečanjih ter pozicijah odločanja, polno uveljavitev njihove pravice do svobode izražanja in spodbujanje osebnostne integritete žensk – tako kot to v svojem prvem členu določa njen temeljni dokument – Listina Mire. V svojem delovanju ravna po načelih nehierarhičnosti, enakopravnosti, spoštljivosti do drugih in drugače mislečih, oblikovanja in spodbujanja skupnega prostora, ki temelji na samorefleksiji, dobronamernosti in potrebi po skupnem dobrem. Deluje skladno z Osnovno listino Mednarodnega PEN-a, kar se da konsenzualno, nikakor pa ne v duhu potrjevanja patriarhalnih stereotipov in vlog.