Podajmo si roke – pesniško-likovno-glasbeni večer

Podajmo si roke ljudje z različnih bregov (geografskih, kulturnih, etničnih…), ponovno si sezimo v dlani, se objemimo po ločenosti zaradi bolezni, naj se srečajo besede, glasba in podobe. Pesmi bodo brali: Karmen Vidmar, Claudia Salamant, Borja Bolčina in Andreina Trusgnach. Kantavtorske pesmi Ksenije Jus bo predstavila Katja Stare in slikala bo Stanka Golob. Dogodek bo vodil Goran Gorjup.

pa vien

de kar je bluo med nama

nie moc

de se glih takuo tu nič zgubi

(Andreina Trusgnach, Iz pesmi Ist na vien)

 

Čezmejno Kulturno društvo Nit sestavljajo pretežno literati, s sedežom v Tolminu. Pišejo pesmi, zgodbe, pravljice in organizirajo literarne prireditve v Sloveniji in zamejstvu.

DLU Tolmin je Kulturno društvo likovnih ustvarjalcev Tolmin, ki združuje tudi okoliške občine. Aktivno sodeluje pri organizaciji zaokroženih elot razstav, ter spodbuja likovno izražanje.

DSP je nacionalno stanovsko društvo slovenskih pisateljev in pesnikov, s sedežem v Ljubljani. Zavzema se za ustvarjalno svobodo, čim boljši položaj slovenske knjige in uveljavljanje slovenskih pisateljev ter vključuje v svojo dejavnost ustvarjalce s celotnega slovenskega kulturnega prostora.