Osrednja knjižnica Celje

Splošna knjižnica v Celju, ki s svojo dejavnostjo oskrbuje tudi kraje Vojnik, Dobrna, Šmartno v Rožni dolini in Štore.
Svojim uporabnikom želimo nuditi nadstandardne storitve in projekte – pri nas ima sedež celjska Univerza za tretje življenjsko obdobje, znani smo po bogati prireditveni in izobraževalni dejavnosti, soorganiziramo in gostimo mednarodni festival Izrekanja, naši sodelavci z domoznanskega oddelka urejajo vseslovenski portal Kamra in pripravljajo vsebinsko bogate razstave.
Na izzive, ki jih knjižnicam prinaša nova kriza odgovarjamo s projektom Virtualna literarna kavarna.