Založba Miš

Miš založba je nastala iz knjigotrškega podjetja, ki so ga že pred tem več kot petnajst let poznali v slovenskih splošnih in šolskih knjižnicah. Zaradi povpraševanja po kakovostnih knjigah za mlade bralce so tako v ...

Pionirski dom

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je javni zavod na področju kulture in vodilna institucija na področju izvenšolskih dejavnosti, ki deluje od leta 1963. Je ena od vodilnih ustanov na področju izvenšolskega preživljanja prostega ...

SDK Maribor

V Mariboru je Mladinski kulturni center Maribor že od leta 1997 nosilec in koordinator prireditev, ki v sklopu večdnevnega programa potekajo pod imenom Slovenski dnevi knjige v Mariboru pod geslom “Ko te napiše knjiga”. Pobudniki ...

Svet v mestu in Vrabec Anarhist

Svet v mestu V skupino Svet v mestu so se povezali posamezniki in društva z namenom predstavitve tujih avtorjev, ki živijo in ustvarjajo v Ljubljani. Predstavljene avtorje si želijo aktivneje vključiti v kulturno življenje. V ...

Madžarski kulturni inštitut

Temeljni namen Madžarskega kulturnega inštituta je, da seznanja z madžarsko materialno in duhovno kulturo v najširšem smislu, z njenim naravnim bogastvom in njenim družbenim življenjem, pa tudi z zgodovino in trenutnim družebnim dogajanjem. Dejavnosti inštituta ...

Društvo slovenskih literarnih kritikov

Društvo slovenskih literarnih kritikov (DSLK) je bilo ustanovljeno leta 2008, ustanovno listino so podpisali Mitja Čander, Urban Vovk in Urban Zorko. Njegov prvi predsednik je bil Urban Vovk (2008-2014), za njim je dvoletni mandat nastopil ...

Fabula

Festival Literature sveta – Fabula je največji literarni festival v Ljubljani, ki v Slovenijo že od leta 2003 privablja najvidnejša imena sodobne svetovne literature. Festival je do sedaj gostil: Herto Müller, Irvina Welsha, Jonathana Franzna, ...

Svetlobna gverila

Mednarodni festival Svetlobna gverila, ki v Ljubljani poteka vse od leta 2007, je posvečen produkciji in predstavitvi del sodobne vizualne in novomedijske umetnosti, katerih osnovno izrazno sredstvo je medij svetlobe. Eden izmed ciljev festivala je ...