Društvo slovenskih literarnih kritikov

Društvo slovenskih literarnih kritikov (DSLK) je bilo ustanovljeno leta 2008, ustanovno listino so podpisali Mitja Čander, Urban Vovk in Urban Zorko. Njegov prvi predsednik je bil Urban Vovk (2008-2014), za njim je dvoletni mandat nastopil Matej Bogataj, nato Gaja Kos, trenutna predsednica je Alenka Urh. DSLK je stanovsko društvo, ki danes združuje več kot petdeset članov – literarnih kritičark in kritikov različnih generacij. Društvo zadnja leta ob finančni podpori JAK RS vsakoletno izvaja dva projekta (Kritiško sito in Drugo mnenje; slednje se z letom 2018 zaradi ukinitve sofinanciranja v dosedanji obliki žal poslavlja, upamo pa, da bo zaživelo v novi), je soorganizator vsakoletnega Mednarodnega kritiškega simpozija, prizadeva pa si tudi za tekoče javne odzive v zvezi z aktualnim dogajanjem na področju knjige in kulture ter za izboljšanje statusa (samozaposlenih) literarnih kritikov.