Založništvo tržaškega tiska in Založba Malinc

Založništvo tržaškega tiska

Smo majhna, a učinkovita slovenska založba v Trstu, ki povezuje slovensko slovensko in italijansko kulturo. Poleg avtorjev iz širšega primorskega prostora, izdajamo tudi prevode iz slovenščine v italijanščino in obratno ter dvojezične knjige.

Pri izboru tekstov, ki ga opravlja za to poklican strokovni odbor, založbi uspeva ohraniti zadovoljivo kakovostno raven, kar dokazujejo pisne in ustne ocene strokovnjakov in seveda tudi odziv bralcev. ZTT posveča veliko pozornosti jezikovnemu in oblikovnemu delu knjige, za kar je založba žela več priznanj.


Založba Malinc

Smo založba, ki od 2012 izdaja kakovostno mladinsko književnost in si prizadeva za večjo književno raznolikost. Osredinjeni smo na izdajanje avtoric in avtorjev španskega govornega področja in manjšinskih literatur, povezanih s špansko kulturo, kot so baskovski, katalonski in galicijski avtorji. Izdajamo tudi besedila manj poznanih evropskih in svetovnih literatur. S projekti promocije in motiviranja branja prenašamo akademsko znanje v prakso: vodimo bralnomotivacijske projekte, organiziramo in izvajamo izobraževanja mentorjev branja, literarna branja ter obiske tujih avtorjev. Tako dvigujemo splošno bralno pismenost, medkulturne in jezikovne kompetence ter vključujemo ranljive skupine, še zlasti osebe z disleksijo.