Svet v mestu in Vrabec Anarhist

Svet v mestu

V skupino Svet v mestu so se povezali posamezniki in društva z namenom predstavitve tujih avtorjev, ki živijo in ustvarjajo v Ljubljani. Predstavljene avtorje si želijo aktivneje vključiti v kulturno življenje. V skupini sodelujejo ICORN, Ljubljana-Unescovo mesto literature, Slovenski center PEN in portal Vrabec Anarhist.

Vrabec Anarhist

Portal je dobil ime po neuklonljivem ptičku iz romana Ivana Cankarja Hiša Marije Pomočnice, ki se je na vsak način hotel prebiti na svobodo in ga lahko razumemo kot simbol večne utopije. Pri uredniškem konceptu nas vodi predvsem zavedanje, da je besedna umetnost avtonomno področje, ki se ga ne da podrejati nobeni družbeni ideologiji, in da živimo v času sobivanja zelo raznovrstnih estetik, zato načeloma nobeni umetniški usmeritvi ne dajemo prednosti pred drugimi. Kriteriji odločanja pri izbiri literarnih besedil za objavo temeljijo zgolj na kakovosti, izvirnosti in umetniški dovršenosti. Na področju esejistike, refleksije, polemike in kritike pa so za nas pomembne tudi družbena aktualnost, intelektualna ostrina in poglobljenost. Trudimo se, da so na portalu enakopravno zastopani avtorji in avtorice različnih generacij iz različnih slovenskih regij. Hkrati z njimi predstavljamo tudi tiste tuje literarne ustvarjalce in ustvarjalke, katerih dela pomembno širijo in bogatijo naš kulturni prostor.