Studia humanitatis; Inštitut za civilizacijo in kulturo, ICK; Založba *cf in Založba Sophia

Studia humanitatis

Leta 1985 je nastala zbirka Studia humanitatis kot kulturni in znanstveni projekt, kot intelektualno gibanje. Njeni ustanovitelji in sodelavci so bili porok za pretehtan izbor prevodnih del, posebej s področij, ki jih nacionalne vede niso gojile oziroma še niso našle teoretske korespondence z novimi vednostmi. Proti koncu sedemdesetih in v prvi polovici osemdesetih let 20. stoletja se je v teh krajih pojavilo nenavadno (za čas in prostor socializma, bi rekli z današnjim vladajočim besediščem) intelektualno vrvenje, ki se je sproščalo v zahtevah tedaj jasno artikulirane civilne družbe in v trdnih stališčih prvih družbenih gibanj. V desetletjih pred tem se je v temeljih spremenilo razumevanje teorije in pričakovanje do nje, nastopilo je novo oziroma oživljeno zanimanje za humanistično klasiko in za novo vrednotenje mesta humanistične in družboslovne produkcije. Prva še bolj kot druga je v svoji slavni zgodovini kot sebi imanentno lastnost gojila nekakšno intelektualno skromnost, zaradi katere ni bila v prvih vrstah in ni požela javne slave (temveč vedno le bolj ali manj “za nazaj”), družbe oblasti pa so jo po svoji všeči in rabi zaradi takšne drže še lažje ohranjale na obrobju delanja zgodovine.

Inštitut za civilizacijo in kulturo, ICK

Inštitut za civilizacijo in kulturo, ICK je samostojna in neodvisna organizacija, ki opravlja raziskovalne, izobraževalne, založniške in svetovalne dejavnosti na področjih humanistike in družboslovja.

Založba *cf.

Založba /*cf je nastala jeseni leta 1997 in je specializirana za izdajanje humanistike in družboslovja, izdaja pa tudi leposlovje in včasih še kaj, česar ni mogoče »uvrstiti«. Ljudje pogosto sprašujejo, kaj pomeni skrivnostni *cf. Morda bodo na to odgovorile »teze«, ki so jih ustanovitelji in ustanoviteljice založbe, sedem jih je, zapisali na začetku delovanja.

Ljubiteljici in ljubitelju branja bo založba brez težav že kar precej domača: cf. je skrajšava za “confer, primerjaj”, uporabljamo pa jo, kadar bi bralko in bralca iz enega besedila želeli napotiti k drugemu, od ene knjige k drugim knjigam, z enega besedilnega kraja v nove pokrajine. Napotilo je pogosto odveč: saj vsako besedilo beremo na ozadju drugih besedil, bralna nit se tke med spomini na druga branja, iz pozabe vleče drugačne stavke in nekdanje besede. A včasih napotek popelje k novi knjigi, k neznani besedi, odpre dotlej tuje strani: take prinaša naša založba.

V naših izdajah govorica živi v vsem svojem obsegu: v natančnosti učenega govora in bohotnosti leposlovja, v rezkosti polemike in milini eseja, v potrpežljivosti poučnih spremnih besed in v razkošnosti klasičnih del.

Založba Sophia

Prvih 12 let smo v založniškem prostoru delovali pod imenom Znanstveno in publicistično središče d.o.o. (1991-2002), leta 2003 pa smo se preoblikovali v zasebni zavod ter preimenovali v Založbo Sophia.

Vse od začetka smo izdajali in promovirali kakovostno izvirno in prevodno družboslovno in humanistično literaturo z usmeritvijo v refleksijo najaktualnejših družbenih dogajanj, pojavov in premikov na globalni ravni in pri nas. V književni produkciji zahajamo v različne stroke in discipline: od filozofije, umetnosti in kulture do zgodovine, političnih ved, sociologije, ekonomije, prava, šolstva in izobraževanja, psihologije, psihoanalize, antropologije, etnologije, komunikologije, študij spolov itd. Naš namen je vseskozi ostal enak: odpirati nova vprašanja, razvijati mišljenje, ponujati razmisleke o mnogoterih razsežnostih sveta in življenja ter nenazadnje žlahtno zadovoljstvo branja. Danes seznam naših izdaj šteje prek 250 naslovov, naše knjige pa izhajajo v različnih zbirkah, od katerih sta najnovejši zbirka Naprej!in zbirka Previharimo viharje.

V letu 2013 smo še nekoliko razširili svoje delovanje, saj smo postali novi izdajatelj revije Borec.