Pionirski dom

Pionirski dom – Center za kulturo mladih je javni zavod na področju kulture in vodilna institucija na področju izvenšolskih dejavnosti, ki deluje od leta 1963.

Je ena od vodilnih ustanov na področju izvenšolskega preživljanja prostega časa otrok, mladine in odraslih. V nekaj desetletjih je bilo v različne programe ustvarjanja in izobraževanja vključenih skoraj sto tisoč otrok in mladostnikov. Pionirski dom – Center za kulturo mladih je skozi desetletja svojega delovanja pomembno vplival na vzpodbujanje, izobraževanja ter udejanjanja otrok in mladih na kulturno-umetniškem in jezikovno-kulturnem področju.

Organiziranje tečajev, krožkov, delavnic, seminarjev in drugih oblik dejavnosti za otroke, mladino in pedagoške delavce, ustanavljanje knjižnic in čitalnic, organizacija in skrb za zabavno življenje mladine s prirejanjem plesov, gledaliških, filmskih in drugih predstav, proučevanje organizacije in metod dela za otroke in mladino, sodelovanje in izmenjava na področju vzgoje otrok in mladine, kot osnovnega poslanstva Pionirskega doma, je imel pomemben vpliv pri razvoju otrok in mladine tako v Ljubljanski regiji kot tudi širše.