Založba Miš

Miš založba je nastala iz knjigotrškega podjetja, ki so ga že pred tem več kot petnajst let poznali v slovenskih splošnih in šolskih knjižnicah. Zaradi povpraševanja po kakovostnih knjigah za mlade bralce so tako v začetku leta 2003 na svet prišle knjige pod blagovno znamko Miš založba.

Naše poslanstvo je slediti potrebam slovenskih bralcev različnih bralnih sposobnosti z izdajanjem kakovostnih knjižnih del, tako izvirno slovenskih kot prevedenih, pri tem pa se osredotočati na kakovost besedil, ilustracij ter izvedbe knjig. S težnjo po odličnosti storitev gradimo dolgoročne odnose z našimi kupci, bralci in avtorji.

Založba izda letno od trideset do štirideset novih naslovov, pri čemer tri četrtine programa predstavljajo mladinska dela odličnih tujih in domačih avtorjev. Založba je doslej prejela že vse nacionalne nagrade za mladinsko literaturo, nekatere tudi po večkrat, in tudi nekaj mednarodnih priznanj.

Naša prizadevanja so usmerjena tudi v promocijo branja – v ta namen vsako leto maja prirejamo mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom.