Društvo za teoretsko psihoanalizo

Društvo za teoretsko psihoanalizo je bilo kot založba ustanovljeno konec osemdesetih let in je prevzelo nase izdajanje knjižne zbirke Analecta ter izdajanje revije Problemi. Obe danes odmevno posegata v mednarodni prostor. Stalnice založbe so izdajanja originalnih del domačih avtorjev, prevajanje klasičnih filozofskih del, temeljnih sodobnih teoretskih del, izdajanje mladih avtorjev ter skrb za širše področje humanistike, kulturnih študij, politične teorije, literarne in filmske teorije itd.