Založba Pivec, d.o.o.

Založba Pivec je založniška hiša, ki smo jo ustanovili aprila 2003. Že ob ustanovitvi smo si zastavili cilj postati srednje velika založba splošnega tipa s poudarkom na izobraževanju, kar povzemamo z geslom branje in znanje. Temu prilagajamo naš knjižni program. Na področju izobraževanja smo že razvili učbeniške in priročniške serije za jezikoslovje, književnost, matematiko, zdravstvo in poslovno sfero. Imamo tudi pester leposlovni program, kjer je naše vodilo predvsem kvaliteta, tako v poeziji, kot tudi v prozi. Zanimajo nas aktualne teme in preizkusiti se želimo na vseh področjih, za katera ocenjujemo, da smo jim kos.