Kosovelova knjižnica Sežana

Kosovelova knjižnica Sežana uresničuje svoje
poslanstvo v osrednji knjižnici v Sežani in svojih
enotah na Kozini, v Divači in Komnu. Upravlja
tudi s Kosovelovo domačijo v Tomaju. Vse od
svoje ustanovitve 13. februarja 1963 so njene
temeljna dejavnosti širjenje bralne kulture,
vseživljenjsko učenje, izobraževanje, druženje,
domoznanska dejavnost … Da bi dosegla te cilje,
se povezuje z drugimi javnimi zavodi v okolju, v
katerem deluje. Pohvali se lahko s pestrim
naborom dogodkov.