Moderna galerija in Radio ARS

Radio ARS

Radio Ars, tudi 3. program Radia Slovenija – program Ars, je 24-urni kulturno-umetniški program Radia Slovenija. Program Ars oblikujejo kulturno informativne, umetniške, izobraževalne in znanstveno esejistične vsebine. V medijskem prostoru Slovenije je zato svojevrstna kulturna ustanova in poljudnoznanstvena radiofonska revija.

Moderna galerija

Moderna galerija je nacionalni muzej, ki v skladu s svojim poslanstvom deluje na področju dveh vsebinskih sklopov – moderne in sodobne umetnosti. Ustanovljena je bila leta 1948 kot muzej moderne umetnosti. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je Moderna galerija postala osrednja državna ustanova za moderno in sodobno umetnost in vse bolj aktivna povezovalka lokalnega prostora z mednarodnim, še zlasti srednje- in vzhodnoevropskim kontekstom.
Moderna galerija obravnava tako muzej moderne kot muzej sodobne umetnosti z vidika multičasovnosti, ki izhaja iz kritike linearnega časa in njegove univerzalne veljavnosti. Različne dejavnosti obeh muzejev raje izpostavljajo  antagonizme, kot da jih prikrivajo v različne navidezne pluralnosti. Moderna galerija poskuša razvijati drugačen model muzeja, ki temelji na kritičnosti in redefiniranju demokratične institucije. Med njene prioritete sodi gradnja lokalnega konteksta in dialogi z drugimi lokalnostmi, ki sledijo predvsem podobnim prioritetam in  interesom za razvoj drugačne institucionalnosti in novih modelov kulturne produkcije.