MODERNE ŽENSKE IN SODOBNE PORODNE BABICE – O KNJIGI MODROST ROJEVANJA, POMENU SODOBNEGA BABIŠTVA IN HUMANIZACIJI SVETA

Date: 6. 6. 2024
Time: 18.00 - 19.00
6.6.2024

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO

Prireditelj: Društvo slovenskih pisateljev

Sodeluje: Nina Radin

Povezuje: dr. Zalka Drglin

Pogovor bo vodila dr. Zalka Drglin, prevajalka in avtorica spremne besede knjige Modrost rojevanja, porodnega vodnika vodilne svetovne babice Ine May Gaskin, »vstopnice v svet osupljivega, žensko osrediščenega poroda«. Dr. Zalka Drglin, slovenska izvedenka za babištvo, je aktivno sodelovala v mednarodni skupini osmih držav pri pripravi nominacije za vpis babištva na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva; potrjena je bila 6. decembra 2023. Kot raziskovalka in avtorica znanstvenih, strokovnih in poljudnih besedil o babištvu, kulturi rojevanja in kot aktivna članica Združenja Naravni začetki se že desetletja posveča pomenu poroda za ženske in rojstva za otroke ter si prizadeva za odlično, varno in spoštljivo obporodno oskrbo, kajti »pomembno je, kako (se) rodimo«. Pogovor se bo posvetil pomenu babištva za skupnost in kakovost življenja žensk, otrok in družin ter zagotavljanju človekovih pravic žensk v času prehoda v materinstvo in babiški vlogi pri tem; razmišljali bomo, kako je našteto povezano s humanizacijo sveta.

Sogovornica dr. Zalke Drglin bo Nina Radin, dipl. babica, samostojna babica, ki že desetletje sodeluje pri porodih na domu in za ženske skrbi tudi v nosečnosti in po porodu. Kako vidi zmožnosti sodobnih žensk, da rodijo svoje otroke? In kaj pravi o modrosti rojevanja?