Center za spodbujanje bralne pismenosti Mariborske knjižnice

Mariborska knjižnica je prevzela naloge na področju spodbujanja bralne pismenosti in ustanovila Center za spodbujanje bralne pismenosti.

Bralna kultura je eno javno najbolj prepoznanih področij delovanja splošnih knjižnic, hkrati pa področje, kjer so stičišča med kulturnim in vzgojno-izobraževalnim prostorom lahko najmočnejša in najpotrebnejša. Center gradi most med splošnimi knjižnicami in vzgojno-izobraževalnimi ter drugimi ustanovami z namenom vzpostavljanja trajne povezanosti pri skrbi za bralno pismenost prebivalcev Slovenije.

Center je koordinator in producent  nacionalnega medresorskega programa za spodbujanje branja med mladimi športnicami in športniki.