Založništvo tržaškega tiska

Smo majhna, a učinkovita slovenska založba v Trstu, ki povezuje slovensko slovensko in italijansko kulturo. Poleg avtorjev iz širšega primorskega prostora, izdajamo tudi prevode iz slovenščine v italijanščino in obratno ter dvojezične knjige.

Pri izboru tekstov, ki ga opravlja za to poklican strokovni odbor, založbi uspeva ohraniti zadovoljivo kakovostno raven, kar dokazujejo pisne in ustne ocene strokovnjakov in seveda tudi odziv bralcev. ZTT posveča veliko pozornosti jezikovnemu in oblikovnemu delu knjige, za kar je založba žela več priznanj.